Det var en gång - en släktkrönika från Småland och SkåneAnsedel för Per Magnus Svensson


Porträtt

Namn: Per Magnus Svensson

Yrke: Skräddare

Far: Sven Persson

Mor: Lisa Magnusdotter

Relation till proband: Farfar

Född: 1873-10-01 i Sjösås församling, Kronobergs län. Källa födelseboken.

Döpt: 1873-10-12

Dopvittne:

Död: 1948-06-28 i Vinnö, Färlövs församling, Kristianstads län. Ålder 74 år.

Begravd: 1948-07-04 i Färlöv.

Sammanvigd med Bengta Lundin 1894-12-31 i Sjösås församling, Kronobergs län.

Barn:

Einar Herbert (1895-06-01--1993-05-29)

Owe Ejolf (1897-03-20--1975-02-01)

Sally Maria Elvira (1900-01-31--1971-07-04)

Per Magni (1902-02-12--2006-10-16)

Erik Wilhelm (1905-05-28--1998-10-11)

Gösta Fridolf (1907-12-28--1998-12-18)

Älva Aurora (1911-05-18--1993-09-29)

Edit Lilly Naima (1915-06-25--2012-07-18)

Levnadsbeskrivning:

Per Magnus gick i sin fars fotspår och blev skräddare. Hans yrkesverksamma liv började i Wiås. 1894-11-10 lyste det för Per Magnus och Bengta och 1894-12-31 vigdes de i Sjösås kyrka. Sönerna Einar och Owe föddes i Wiedal. Därefter flyttade familjen år 1899 till Vinnö i Färlövs församling, där de övriga barnen är födda. I Vinnö byggde de ett hus som också innehöll Per Magnus skrädderi. Efter Per Magnus död tog sonen Gösta över skrädderiet.


Huset i Vinnö

Huset i Vinnö.


Skrädderiet

Bild från skrädderiet.


Per Magnus 60 år

Bilden ovan (stor bild) är tagen på Per Magnus 60-årsdag framför bostaden i Vinnö. Sittande på bänken ses från vänster dottern Älva, hustrun Bengta, dottern Lilly och sonen Gösta. Bakom Älva står dottern Sally därefter stående i första raden från vänster Per Magnus själv, sonen Einars hustru Astrid, sonen Magni och sonen Einar. Mellan Magni och Einar syns Per Magnus syster Amalia. Amalias make Carl Jonasson syns mellan Astrid och Magni. Från vänster syns Einar Carlsson och Robert Carlsson bak sonen Einar. Dessa var söner till Amalia och Carl. Det är troligtvis Anna Aronsson gift med Robert Carlsson som syns näst längst till höger i bild.

Fler bilder.

Denna generation införde bruket att hustrun tog mannens efternamn och barnen fick vid födseln samma efternamn. Bengta liksom barnen kom därför att heta Svensson. Av barnen var det bara sonen Einar som behöll efternamnet som vuxen. Sonen Owe hette som vuxen Owe Ejolf Ejulf. Döttrarna Sally och Älva gifte sig båda Lindkvist. Magni, Erik, Gösta och Lilly hette som vuxna Sjövie eller Sjöwie. Namnet är taget efter Sjösås och Wiås där Per Magnus och Bengta bodde de första åren av äktenskapet.

Per Magnus Svenssons dödsruna återges här:

P. M. Svensson,

Vinnö.

Skräddarmästare P. M. Svensson, Vinnö, har på måndagen avlidit efter en tids sjukdom.

Han var född i Sjösås, Kronobergs län, den 1 oktober 1873 samt lärde i unga år skrädderiyrket av sin fader. År 1899 kom han till Skåne och bosatte sig då i Vinnö, där han allt sedan dess varit bosatt och bedrivit sitt yrke. Han var en skicklig och noggrann yrkesman, vars stora kundkrets satte stort värde på honom både som människa och hantverkare.

Han var varmt intresserad av nykterhetsrörelsen och har i många år tillhört logen Wrangels Minne av IOGT. Inom såväl denna loge som inom kretslogen har han innehaft flera förtroendeuppdrag, vilka han skött med intresse och duglighet. Personligen var han omtyckt för sitt goda och vänliga sinnelag.

Närmast sörjes han av maka, född Lundin, samt sönerna Einar, skräddarmästare i Osby, Ove, kassör i Svenska Handelsbanken, Hälsingborg, Magni, Tjänsteman i Stockholms Bageri A.-B., Erik, tjänsteman i Svenska Sockerfabriks A.-B., Stockholm, Gösta, anställd i faderns firma, samt döttrarna Älva, bosatt i Stockholm, samt Sally och Lilly, vilka vistas i hemmet. Dessutom sörjes han av barnbarn och barnbarns barn.


Till första sidan