Det var en gång - en släktkrönika från Småland och SkåneAnsedel för Ola Persson


Porträtt

Namn: Ola Persson
Yrke: Arrendator
Far: Pär Svensson
Mor: Maria Israelsdotter

Relation till proband: Morfar

Född: 1865-09-15 i Färlövs församling, Kristianstads län. Källa: Födelseboken.
Döpt:
Dopvittne: Hustru Ingar Persdotter, Roalöf. Test Dreng Ola Svensson i Carpalund. Pigan Hanna Olasdotter, Roalöf
Död: 1955-01-12 i Färlöv. Ålder 89 år.
Begravd: 1955-01-20 i Färlöv.
Trolovad med Maria Svensson
Barn:
Oskar (1896-03-07--1981-07-28)
Anna (1897-02-13--1992-02-15)
Astrid (1900-03-01--1996-07-10)
Allan (1909-06-12--2003-10-10)
Vivi Maria (1910-11-26--2008-10-23)
Maj Essie (1917-03-06--2016-09-11)
Levnadsbeskrivning:
Ola Persson var trolovad med Maria Svensson. Då han inte var överens med prästen i församlingen blev det aldrig någon vigsel. Han var helnykterist. Han brukade en gård i Roalöv, Färlöv som arrendator och köpte sedan loss gården som omfattade 40 tunnland och blev då självägande bonde. På ägorna odlades mest betor och säd samt vall till djuren som var hästar, mjölkkor, grisar och höns. En mindre backe var skogsbevuxen och här fanns också ett grustag. Under Ola Perssons tid brann gården ner och en ståtlig mangårdsbyggnad uppfördes då.


Huset i Roalöv

Mangårdsbyggnaden i Roalöv. Bilden är tagen strax före försäljningen.


I ett tidningsklipp från hans åttioårsdag kan vi läsa:

Ola Persson.

Åttio år fyller i morgon lördag lantbrukare Ola Persson i Roalöv, Färlöv.

Jubilaren är född på den gård, som han fortfarande innehar och med två söners hjälp brukar. År 1892, då 27 år gammal, övertog han arrendet å egendomen efter sin fader och friköpte densamma år 1916. Trots sin höga ålder sköter han fädernegården med omtanke och intresse.

Ola Persson har alltid varit och är ännu ovanligt pigg och vaken för vad som rör sig i tiden och diskuterar gärna problemen med vänner och bekanta. I yngre dagar deltog han med liv och lust i kommunens angelägenheter. Han nedlade då ett gagnerikt arbete för sin hemsocken i de flesta av styrelser och nämnder, vilket den äldre generationen minnes med tacksamhet. Med sin ljusa livssyn och frisinnade läggning har han allt från sin ungdom livligt deltagit i ideelt föreningsarbete, och ännu som 80-åring stöder han som passiv medlem ett dussintal ideela rörelser eller föreningar.

På högtidsdagen i morgon kommer säkerligen de många vännerna att bringa den noble jubilaren med det soliga gosselynnet sina varma lyckönskningar.

Ola Persson testamenterade gården till sina söner Oskar och Allan som tack för att de gått som hemmadrängar. Dessa brukade den sedan fram till pensionen då deras syster Maj köpte den med villkoret att låta bröderna bo kvar till döddagar. Maj som hade emigrerat till Brasilien med sin make Olov Nääs som var agronomie licentiat och där förestod lantbruksenheter tillhöriga redarfamiljen Johnsson bodde sedan med sin familj på gården då de besökte Sverige varje sommar. Marken var då utarrenderad till en granne som sedan fick köpa den och gårdscentrum som avstyckades såldes något år senare då Allan den ende då levande av bröderna flyttade till ett äldreboende i Färlöv. Ola Persson köpte också en intilliggande nedlagd byskola med lärarbostad där han bodde ett tag på sin ålderdom och där även andra släktingar bott under kortare tider. Det är många släktingar som tillbringat en tid på sommaren i Roalöv och det är många som har kära minnen därifrån.


Gruppfoto"

Ola med hustrun Maria längst upp på trappan till bostaden.

Framför Ola sonen Oskar och dottern Anna samt sittande mågen Einar med sin son Gerht och hustru Astrid längst till höger (stor bild).


Roalöfs skola

Roalövs gamla skola med lärarbostad.

Utdrag ur von Sydow, W och Björkman, S (red). 1943. Svenska gods och gårdar. Del 49. Skåne Nordöstra delen. Förlaget Svenska gods och gårdar, Uddevalla.

Roalöv 19

Postadr: Färlöv

Areal: Total 20,5 har, därav 18 åker. Tax.-värde 30000. Jordart: 10 har djup svartmylla på ler- o. kalkbotten, resten kalk- o. sandmylla. Skogsbest: 0,5 har planterad granskog. Man.byggn. uppf. 1908. Ekonomibyggn. Uppf. 1894 o. 1908. 3-4 hästar, 10 kor, 6-7 ungdjur, 10 svin. Egend. har arrend. av nuv. släkt under flera generationer. Nuv. äg. övertog egend. genom arrende 1892 efter sin fader o. köpte densamma 1916. Äg: Ola Persson f. 15/9 1865. Son till Per Svensson o.h.h. Maria f. Israelsson. Barn: Oskar, Anna, Astrid, Allan, Vivi, May.


Fler bilder


Till första sidan