Vid Sjöbergasjön i Ynglingarum mitt i Skåne
ligger vår gård


Sjöbergasjön

Sjöbergasjön en vacker sommardag. Vid sjön finns fornlämningar från stenåldern. Det är bra fiske i sjön och gott om fridlysta flodpärlmusslor. Här rinner också Vramsån upp. I den kan man hitta den sällsynta jättemöjan.


Skog

Vi köpte gården 2014 och började med att dubbelcertifiera skogsbruket enligt FSC och PEFC. Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande för uthålligt skogsbruk med särskilda miljöhänsyn. Det finns välskötta planteringar av gran, tall, lärk, björk och asp samt stora områden med ädellövskog.


Poppel

Vi har planterat energiskog i form av poppel på en del av åkermarken. Energiskogen binder luftens koldioxid och mot­verkar på så sätt den globala uppvärmningen av jorden med alla de problem detta för med sig. När energi­skogen skördats kan den förbrännas och ersätter då fossila bränslen.


Träda

Resten av åkermarken ligger i träda. Den ska slås av en gång om året, tidigast den 1 juli. Trädan gynnar den biologiska mångfalden och många fåglar häckar i det höga gräset.


Gårdscentrum

Gårdscentrum har gamla anor. Ursprungligen var boningshuset en skånelänga som byggts om flera gånger. Ekonomibyggnaderna har också ändrats efter tidens krav. Senaste nybyggnationen var på 1950-talet då fastigheten fick ett nytt stall.

Vi har jakten utarrenderad och arrendatorn sköter viltvården på ett föredömligt sätt. På markerna finns vildsvin, rådjur, dovhjort, räv, grävling, hare och ibland någon älg. Vid sjön hittar man gräsänder och svanar och över allt svävar gladan och ormvråken.

En del av ekonomibyggnaderna hyr vi ut till vinterförvaring av husvagnar, kärror, båtar och annan förvaring. Priser från 700 kronor per vinter för en uppställningsplats eller 45 kronor per kvadratmeter och år för åretruntförvaring. Vi kan inte ta emot motorfordon. Husvagnar som är längre än 660 cm inklusive drag kan vi inte ta emot. Hör gärna av dig till Christer

Du måste tillåta JavaScript på sidan om du vill se datoradressen

om du vill hyra.

Årskrönikor

2014

Vi fick tillträde till gården i oktober och började med att borra efter vatten. Vi installerade också en jordvärmepump som en del i vår strävan att leva miljövänligt genom att minska vår energikonsumtion. Lite mindre underhållsarbete på bostadshuset hann vi också med. Jakten annonserades ut och kontrakt skrevs med en arrendator. Taggtråds­saneringen på ägorna påbörjades. Den är upplagd på en femårsplan.

2015

Detta år röjdes och gallrades på olika ställen i skogen. Vi fick fin sjöutsikt från bostadshuset. På en del av åkermarken planterade vi energiskog (poppel). Ett par dåliga tak på ekonomibyggnaderna tätades. De får läggas om helt när ekonomin tillåter. När vintern närmade sig hade vi fullt uthyrt till husvagnar och båtar. Stormen Gorm drabbade oss inte så hårt men några träd tog den ner. Värre var det för en granne. En gammal bok på tomten slets upp med rötterna och la sig över taket. En av årets sista dagar fick vi glädjande besked från Jordbruksverket. Vi hade beviljats gårdsstöd och förgröningsstöd för att vi planterat energiskog och lagt en del av marken i träda.

2016

Under sommaren har vi målat fönster på stallet och bättringsmålat en del på boningshuset där vi också installerat en ny hydrofor. Efter förröjning under våren gjordes en omfattande gallring i skogen på sensommaren. Nettot av gallringen bidrog till att vagnslidret, som vi använder till vinterförvaring av husvagnar, fick ett nytt tak som var klart på årets mörkaste dag den 21 december. Energiskogen har utvecklats väl och vi har förberett för plantering av mer energiskog. Taggtrådssaneringen har också gått bra och nu vid halvtid har vi sanerat ungefär fyra av fem kilometer stängsel. Vi har haft besök av Länsstyrelsen och Jordbruksverket och de har godkänt vår förvaltning av ägorna.


Vädret i Ynglingarum
Detaljerad väderprognos